Algemene voorwaarden Joule NV


De Algemene Voorwaarden hieronder zijn van toepassing op i) aankoop, ii) huur en iii) onderhoud/herstelling, tenzij anders aangegeven.

Offerte

Alle Offertes zijn vrijblijvend in hoofde van JOULE.

​Factuurvoorwaarden

JOULE invoices are payable, without discount and within 15 days from the invoice date. If an invoice is not settled within the specified time, the debtor has to pay an interest of 1% per month of delay, and an indemnity conventionally determined without any possible reduction, at 10% of the unpaid amount, with a minimum of 50 EUR, without any previous demand letter being required.

Any dispute of our general conditions or one specific invoice has to be submitted within 8 calendar days following the date of invoice failing which the right to dispute is foregone.

Betaling en eigendomsoverdracht

Bij aankoop: Levering zal slechts plaatsvinden na ontvangst door JOULE van de volledig aankoopprijs. De eigendom en het risico gaan over op het moment van de levering..

 

​Aansprakelijkheid en risico

Delivery shall only take place in Belgium. Declared delivery time is only indicative and a delay in delivery of less than 3 months shall not give rise to any right of damages or compensation, or cancellation. If delivery is schedule at the customer’s site, the customer is obliged to make all arrangements in order to accommodate the delivery. The customer will see to it that the place of delivery is suitable, accessible and sufficiently spacious for installation. At the time of delivery, the customer must sign the delivery document for receipt. Any visible defects must be stated on the delivery document or reported to JOULE in writing within three (3) working days at the latest, whereby the customer must describe the defects in a detailed manner. In the absence of a signed receipt document, the moment of receipt may be proven by all means, including testimonials and presumptions. JOULE reserves the right to make partial deliveries. The partial delivery of an order justifies under no circumstances the refusal to pay (partially) for the products delivered.

Aansprakelijkheid en risico

After the abovementioned period of three (3) working days, JOULE shall not be liable for visible or hidden defects, neither for direct nor for indirect damage, except as foreseen in the “Warranty” provision below and except for hidden defects of which JOULE was aware. From the expiry of that period, the risk passes to the customer.

The maximum aggregate liability of either party to the other or any other person or entity for all events (or series of connected events) arising in relation to the subject (purchase, rent and/or maintenance/repair) will not exceed the amount invoiced to, or paid or due by the customer since 36 months before the date upon which the first incident occurred whereby liability arose.

​Onderhoud en herstelling

For purchase: if the invoice is related to means of transport, for each maintenance and repair within the first year after acceptance of the product, JOULE (contact: operations@joule.be)  has a right of first refusal to execute the works to be done. In the absence of maintenance by JOULE in the first year, the warranty shall no longer apply.

Garantie

Bij aankoop: JOULE is jegens de koper aansprakelijk, overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies BW, voor elk bewezen gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Bij tweede-handsgoederen bedraagt deze termijn 1 jaar. Het gebrek moet zo spoedig mogelijk en te laatste 2 maanden na veruitwendiging aan JOULE gesignaleerd worden.

Verwerking van persoonsgegevens

De klant erkent dat persoonsgegevens van natuurlijke personen aan JOULE worden meegedeeld voor de volgende doeleinden: het mogelijks afsluiten en uitvoeren van een verzekeringscontract, het uitvoeren van de levering, het uitvoeren van pechbijstand, het uitvoeren van onderhoud en herstel, het verkrijgen van bijkomende diensten en de terbeschikkingstelling van dergelijke gegevens aan overheidsdiensten in verband met deze overeenkomst. JOULE heeft recht om die gegevens voor deze doeleinden te bewaren en te gebruiken en over te maken aan overheidsinstanties, commerciële partners, of de verleners van de bovenvermelde diensten. Meer informatie staat onder het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website van JOULE.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd inzake geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Geldigheid

De algemene voorwaarden van JOULE hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden. Indien er echter een huurovereenkomst of raamovereenkomst geldt tussen partijen, is de huurovereenkomst of raamovereenkomst van toepassing en heeft deze in geval van conflicterende bepaling voorrang op deze algemene voorwaarden.

JOULE NV - RPR Gent